Odlaganje

Evropska in nacionalna zakonodaja o okoljski oznaki sta določili nove predpise o tem, kako morajo proizvajalci pomagati potrošnikom pri zavednem odlaganju embalaže po uporabi izdelka. Začenši z letom 2022 bo na vsaki steklenici Ronchi Rò kratek napis o uporabljeni embalaži in QR koda, ki bo za dodatne informacije usmerila na to spletno mesto.

POZOR: Preverite mestne predpise.

Komponenta

ZAMAŠEK

Razvrstitev

FOR51 - Kork

Odstranjevanje

Ločeno zbiranje ali ločeno zbiranje organskih odpadkov

Komponenta

KAPICA

Razvrstitev

C/ALU90 - Aluminij in kovina

Odstranjevanje

Zbiranje aluminija ali namenskih posod za ločeno zbiranje bioloških odpadkov, mešanih odpadkov in različnih materialov

Komponenta

STEKLENICA

Razvrstitev

GL70 Brezbarvno steklo

GL71 Zeleno steklo

GL72 Rjavo steklo

Odstranjevanje

Ločeno zbiranje

Komponenta

KARTON

Odstranjevanje

Zbiranje papirja

REFERENCE NORMATIVOV

Evropska unija

Člen 8 označevanje in sistem identifikacije veljavni besedilo Direktive 94/62/ESSvet odloči najkasneje dve leti po uveljavitvi te direktive o označevanju embalaže, da se olajša zbiranje, ponovna uporaba in obdelava, vključno z recikliranjem, embalaža mora navesti naravo materiala / materialov embalaže, uporabljenih, za identifikacijo in razvrščanje s strani prizadete industrije, na podlagi odločitve Komisije 97/629/ES.Embaliranjem mora biti pravilno označeno na embalaži ali etiketi in mora biti jasno vidno in enostavno berljivo. Označevanje mora biti trajno in mora ostati tudi po odprtju embalaže.

Italijanska država

Člen 219(5) D.Lgs 152/2006 (TUA) spremenjen z D.lgs. št. 116/2020Vse embalaže morajo biti ustrezno označene v skladu s tehničnimi normami UNI in v skladu z odločitvami, ki jih sprejme Evropska komisija, da olajšajo zbiranje, ponovno uporabo, obdelavo in recikliranje embalaže ter zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom o končnih usmeritvah embalaže. Proizvajalci imajo tudi obveznost navesti naravo materialov embalaže za identifikacijo in razvrščanje embalaže, na podlagi odločitve Komisije 97/629/ES.